Hemsidor
Gratis hemsida
Om hemsidor
Optimera hemsida
Skapa hemsida
Publiceringsverktyg

Publiceringsverktyg

Publiceringsverktyg för hemsidor

Står man i begrepp att skaffa skapa hemsida från grunden kan det vara aktuellt att titta på lite olika alternativ för att bygga den men även för att få en smidig uppdatering av den.
Har man valt en gratis hemsida är i allmänhet valet mycket begränsade vad som gäller publiceringen, utan de är förvalda av den som driver tjänsten.

Val av publiceringsverktyg

Det finns två grupper av publiceringsverktyg för hemsidor att välja mellan. De ena är de som finns gratis för nedladdning så kallade open source. Sedan finns ett antal som är förenade med kostnader.
Den förstnämnda gruppen som är gratis ger fördelen att man inte binder sig vid en leverantör av publiceringsverktyget utan kan göra mycket själv eller välja bland ett antal olika företag om det behövs hjälp.
Alternativet att anlita ett företag att använda sitt egen utvecklade publiceringsverktyg ger fördelen att kunna få det anpassat exakt som man vill ha det utan att behöva göra något sjölv. Nackdelen är att man blir uppknuten till det företag som levererat lösning och valmöjligheterna att titta på andra leverantörer kraftigt begränsas.

Wordpress som publiceringsverktyg för hemsidor

Om vi tittar på gruppen kostnadsfri publiceringsverktyg så är Wordpress ett alternativ som fungerar i många fall.
Plattformen är gratis och ladda ned och antalet designer, eller teman, är i princip obegränsade. Det finns också ett antal olika plugins som kan laddas ned utan kostnad.
Om man trots det inte är nöjd med designen är det förhållandevis enkelt att själv anpassa ett tema så att det för det utseende man vill ha.

För att installera Wordpress krävs en databas på det webbhotellet man valt. På en del webbhotell klaras den installationen av med ett enda knapptryck så är Wordpress installerat i sin grundversion. Från där är det enkelt att plocka ned andra teman eller att modifiera det befintliga.

Andra publiceringsverktyg

Förutom Wordpress finns bland annat Joomla och Drupal för att bara nämna några. De publiceringsverktygen är även de gratis att använda men inlärningströskeln brukar anses vara högre än för Wordpress. Visserligen är de funktionsmässigt avancerad så flexibiliteten när man väl lärt sig behärska dem är högre än med Wordpress. På sökmotorkonsult finns mer information om publiceringsverktyg.

Optimering av hemsidan
I samband med val av publiceringsverktyg skall man ha i beaktande att webbplatsen även skall optimeras. De flesta publiceringsverktyg kan hantera det men där bör man i samband med att de installeras titta ordentligt på den delen så det blir rätt från början. En del tips hittar du här på optimera hemsida.

E-post
Cookies/sekretsspolicy

Anpassad sökning